FARBANJE JAJA NA 3 NAČINA

Potrebno:

1. NAČIN (krep papir):

 • alkoholno sirće
 • jaja
 • rukavice
 • salvete
 • ulje
 • krep papir

2. NAČIN (gel boje za kolače)

 • alkoholno sirće
 • rukavice
 • jaja
 • ulje
 • gel boje
 • štapići
 • salvete

3. NAČIN (boje za jaja, na pari):

 • boje za jaja
 • alkoholno sirće
 • ulje
 • rukavice

Priprema na videu ispod: